İlaçlamada Kalibrasyon Nedir?

İlaçlamada Kalibrasyon Nedir?

27.02.2017
Kalibrasyon işlemi, ilaclamadan önce belirli bir büyüklükteki alana yalnızca su püskürtülerek veya formul ile hesaplanarak yapılmaktadır.

               Tarım ilaclarının birim alana belirlenen miktarının dagltılmasını sağlamak amacıyla sarfedilmesi gereken su miktarını belirlemek için, ilaçlama öncesinde yapılan işleme kalibrasyon adi verilmektedir. Kalibrasyon işlemi, ilaclamadan önce belirli bir büyüklükteki alana yalnızca su püskürtülerek veya formul ile hesaplanarak yapılmaktadır. Kalibrasyon, ilaçlarda istenilen dozun homojen olarak yayılması yönünden önemlidir. Bu işlem ile birim alana sarfedilecek su miktarına ilaç eklenerek uygun bir ilaclama yapılması sağlanmış olmaktadır.

           Kalibrasyon isleminde, kullanilan aletin tipi ve puskurtme memesi tipleri onem tasımaktadır. Zira, bu özellikler püskürtme hacmini, diger bir deyişle sarfedilecek su miktarını etkilemektedir.

Kalibrasyon ile sarfedilecek su miktarini asagidaki formul yardimi ile de belirlemek mümkündür.

I=60 x A x t

· G x H

I : Sarfedilecek su miktarı (litre/dekar) A: Aletin püskürtme memesi adedi

t : Meme verimi (litre/dakika) G: llaclama şeridi genişliği (m) H: Ilaclama hızı (km/saat)

           Bitkiye Baglı Özellikler

           Ilaclamalarda bitkinin morfolojik yapisi, habitusu, yaşı vb. ozellikler de önem tasımaktadır. Örneğin, yaprak yüzeyinin lahanagillerdeki gibi mum benzeri bir tabaka ile kaplı olması halinde ilac damlacıklarının iyi yapılması engellenmekte ve damlacıklar toprağa düstüğü icin beklenen sonuc alınamamaktadır. Aynı durum, buğdaygillerin bazı üyelerinde de söz konusudur. Bu tip bitkilerin ilaclanmasında, püskürtme suyuna özel yapıstırıcı maddeler, melas, pekmez veya suda eritilmiş şeker gibi maddelerin ilave edilmesi yararlı olmaktadir.

           Diger yandan, yapraklari birbiri uzerine gelmis sekilde ya da sik dalli bir habituse sahip olan bitkilerde de bitki yuzeyinin ilac damlaciklari ile kaplanmasi istenildigi gibi olmamaktadlr. Ornegin, tarlada yetistirilen fasulye bitkilerinde yapraklar biribiri uzerine gelecek sekilde bir gelisme gosterdikleri icin ilaclar ile iyi bir kaplama yapmak mumkun degildir. Yine, benzer sekilde yerli mandarin agaclari birbiri icine girmiş dalları nedeni ile sık bir taç gelisimi gösterdikleri icin ilaclamalardan beklenen sonuc alınamamaktadır. Bu durumlarda, yüksek basınç ve kısa hüzmeli pulverizator veya atomizorler ile ilaclama yapmak arzu edilen sonuclarin alınmasını saglayacaktır. Bazı bitkilerin yerde ya da tele veya ipe baglanarak yetistirilmesi gibi üretim şekli de ilaçlama sonuçlarını etkileyebilmektedir.