Çapalamanın Faydaları

Çapalamanın Faydaları

19.12.2016
Bitkilerde çapalamanın faydaları

Bitkilerde Çapalama :


insan ve makina baskısı sonucu sıkışmış olan toprağı havalandırmak, suyun toprağa nüfuzunu kolaylaştırmak, yabani otları temizlemek, üst toprağın kırıntı bünyeye kavuşturulması ve özellikle killi topraklarda oluşan kaymak tabakasının kırılması vb amaçlar için yapılır.
 

Sıkışmış olan bu toprakların azalan mikroorganizma faaliyetlerinin artırılması, su ve kimyasal gübrelerin kayba uğramadan toprağa işleyebilmesi, hava alma oranı azalmış köklerin gerekli ihtiyacı olan havalanmanın sağlanması için özel havalandırma aletleri ile yapılan işlemdir.
Çapalama park ve bahçe çalışmalarının yapıldığı alanlarda el çapaları ve benzeri aletler ile yapılabilir.
 

Çapalama dikimden sonra yapılacak işler arasında önemli yer tutmaktadır. Çapalama  işletme büyüklüğüne, yetiştirilen bitki türüne, sıra arası mesafelere ve yetiştirme tarzına göre ya makinalarla ya da insan gücüyle yapılır. Çapalamada 2- 5- 10- 25 cm derinliğe kadar çapa yapılabilir. 
 

Çapalamanın faydaları şunlardır


1-Toprağın yüzeyini gevşeterek toprağın havalanmasını temin eder.
2-Toprağın ufalanmış durumunu muhafaza ederek toprak nemini korur.
3-Sulama ve yağmurdan sonra meydana gelen kaymak tabakası kırılır.
4-Yabancı otlarla mücadele edilir


Bu işlem sırasında bitki köklerinin zarar görmemesine özen gösterilir. 
Ağaçlarda çapalama genelde çapalama makinası veya benzeri aletler ile yapılır.
Ağaçlarda çapalama dikim alanlarına Ağaçlar dikildikten sonra çapa yapılır.
Ağaçlar ilk dikildikleri dönemlerde çapalamaya daha fazla ihtiyaç duyarlar. Ağaçlar dikildikleri alan toprağına köklerini saldıktan sonra çapalamaya fazla ihtiyaç duymazlar.
Çapalama miktarı Ağaçların dikildikleri yere, bitki türüne, toprak yapısına, bitkinin yaşına göre farklılık arz eder.
Ağaçlarda çapalama Mart – Aralık ayları arasında yapılır.