Çinko ve Bor Noksanlığı

Çinko ve Bor Noksanlığı

06.02.2019
Çinko noksanlığında, yapraklarda damar arasında sararma, rozetleşme, küçülme ve şekil bozuklukları görülür.Bor noksanlığında genç yapraklarda, yaprak ucundan başlayan V şeklinde kloroz ve nekrozlar görülür.

Çinko ve Bor Noksanlığı?

Çinko Noksanlığı

Çinko noksanlığında, yapraklarda damar arasında sararma, rozetleşme, küçülme ve şekil bozuklukları görülür.

Bu noksanlığa, topraktaki çinko yetersizliği, aşırı fosfor neden olabilir. pH’sı yüksek ve kolay yıkanan hafif topraklarda sık rastlanır. Çözüm için, toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analiz sonuçlarına göre topraktan veya yapraktan, çinko içeren gübre uygulamaları yapılmalıdır.

 

2) Bor noksanlığı

 

Bor noksanlığında genç yapraklarda, yaprak ucundan başlayan V şeklinde kloroz ve nekrozlar görülür. Yapraklarda küçülme, dökülme, rozetleşme, sürgün ucunda kurumalar, ve yanlara doğru büyüme meydana gelir. Gövde ve sürgünlerde bodurlaşma, kuru ve yaprağını döken, çalılaşmış dallar görülür. Meyvelerde şekil bozukluğu (Maymun suratlı meyve) meydana gelir. Bu noksanlığa, topraktaki bor yetersizliği, düşük pH, aşırı kireç uygulamaları, aşırı kuraklık, aşırı yağış neden olabilir. Kolay yıkanan organik maddece fakir topraklarda sıkça görülür. Çözüm için, toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analiz sonuçlarına göre topraktan veya yapraktan bor içeren gübre uygulamaları yapılmalıdır. Bor içeren gübreler, ağaçların taç izdüşümlerinde açılan 20-25 cm derinlik ve genişlikteki karıklara verilmeli ve çapa ile toprağa karıştırılmalıdır. Yeterli nem yoksa, her ağaca 40-50 lt su verilmelidir. Toprakta kirecin belli oranlardan yüksek olması, pH’nın uygun olmaması, aşırı yağış ve aşırı kuraklık, acil düzeltilmesi gereken akut noksanlık hallerinde, yapraktan uygulamalar yapılmalıdır. Yapılan araştırmalarla, yaprak uygulamalarının toprak uygulamalarından daha etkili olduğu ortaya konmuştur.

 

MEBOR;(ÜRÜNLERE GİTMEK İÇİN TIKLA)5 ÇİNKO-BOR GÜBRESİ - Şeker pancarında verim ve şeker miktarını arttırır, gövde boşluğu ve çatlamayı önler. - Zeytinde "var yılı yok yılı" sorununu ortadan kaldırır. - Fındık gelişimi ve randımanı arttırır. - Hastalıklara karşı dayanımı arttırır. - Çiçeklerin açma sürelerini, dayanımlarını ve polenlenme dönemini uzatır. - Bağlarda üzüm tutulmasını sağlar. - Meyvelerde, tad, doku, sertlik ve meyve gelişimini arttırır. - Pamukta erken hasat alımına yardımcı olur. ~ TOPRAKLARIMIZDAKİ BOR VE ÇİNKO EKSİKLİGİ VERİMİ DOGRUDAN ETKİLER. BOR EKSİKLİGİ; MEYVE TUTUMUNU AZALTıR, GÖVDEDE ÇATLAMAYA SEBEP OLUR, DÖLLENME ZORLUGU VE MEYVE OLUŞUMUNU AZALTıR. ÇİNKO EKSİKLİGİ; MEYVE SÜRGÜNLERİNİN OLUŞUMUNU AZALTıR. BİTKİDE ENZİMLERİN AKTİVE EDİLMESİNİ DÜŞÜRÜR. DAYANıKSıZ BİTKİ OLUŞUMUNA VE VERİM DÜŞÜKLÜGÜNE SEBEP OLUR. ZEYTİNDE "VAR YILI YOK YILI"NA SON Bilimsel araştırmalar doğrultusunda, zeytin yetiştiriciliğinde periyodisitenin BOR eksikliğinden kaynaklandığı belirtilmektedir MEBOR-5 ÇİNKO-BOR GÜBRESİ %5 Çinko ve %5 Bor içerir, yapraktan kullanım için uygundur 

 Örnek Kullanım Miktarları: ŞEKER PANCARI: 1) Bitki boyu 10-15 cm olduğunda dekara; 100 it suyla 200cc yapraktan verilir. 2) Birinci uygulamadan 10 gün sonra dekara; 100 it suyla 200cc yapraktan verilir.

Ayçiçeği: 1) Bitki 2-8 yapraklı olduğunda dekara; 100 it suyla 200cc yapraktan verilir. 2) Birinci uygulamadan 10 gün sonra dekara; 100 it suyla 200cc yapraktan verilir.

MISIR: 1) Bitki 4-10 yapraklı olduğunda dekara; 100 lt suyla 200cc yapraktan verilir. 2) Birinci uygulamadan 10 gün sonra dekara; 100 lt suyla 200cc yapraktan verilir.

ZEYTİN: 1) Çiçeklenmeden önce dekara; 100 lt suyla 300cc yapraktan 2) Çiçeklenmeden sonra dekara; 100 it suyla 300cc yapraktan 3) İkinci uygulamadan 30-40 gün sonra dekara; 100 it suyla 300 cc yapraktan

FINDIK: 1) Çiçeklenmeden önce dekara; ı00 lt suyla 200cc yapraktan 2) Hasattan sonra dekara; 100 it suyla 200 cc yapraktan

ELMA/ARMUTIMEY VE AGAÇLARI: (Çiçeklenme döneminde atılmaz) 1) Çiçek gözleri belirip taç yapraklar dökülünce dekara; 100 it suyla 200cc yapraktan 2) Hasattan sonra yaprak dökümünden 1 ay önce dekara; 100 it suyla 200cc yapraktan

ÜZÜM VE BAĞLAR :1) Yapraklar çıkıp çiçek demetleri bellrdiğinde dekara 100 lt suyla 200cc yapraktan 2) Dane tutumunda dekara; 100 lt suyla 200cc yapraktan

NARENCİYE: 1) Beyaz göz döneminde dekara; 100 lt suyla 200cc yapraktan 1 2) Beyaz gözler ayrıldığında dekara; 100 lt suyla 200cc yapraktan

DOMATES VE SEBZELER :1) Bitki 4-6 yapraklı olduğunda dekara; 100 lt suyla 200cc yapraktan 2) Birinci uygulamadan 10 gün sonra dekara; 100 it suyla 200cc yapraktan

ÇİLEK: Beyaz göz döneminde dekara; 100 lt suyla IOOccyapraktan

PAMUK: 1) Bitki boyu lO-ISem olduğunda dekara; 100 lt suyla 200cc yapraktan 2) Tarak oluşumunda dekara; 100 lt suyla 200cc yapraktan

MUZ: 1) Çiçeklenmeden önce dekara; 100 lt suyla 200cc yapraktan 2) Birinci uygulamadan 15 gün sonra dekara; 100lt suya 200 cc